Field Trip Trợ giúp

Câu hỏi thường gặp

Nếu bạn là nhà xuất bản hay người viết blog và muốn gửi nội dung của bạn để đưa vào Field Trip, dưới đây là một số câu trả lời cho câu hỏi thường gặp.

Câu chuyện của tôi sẽ xuất hiện ở đâu trên thế giới?
Câu chuyện của bạn sẽ hiển thị ở bất cứ đâu bạn viết chuyện về miễn là bạn có vị trí được liên kết với mỗi câu chuyện.

Loại trang web tôi cần phải có để sử dụng Field Trip?
Chúng tôi hỗ trợ nhiều loại trang web, miễn là những câu chuyện tập trung viết vè vị trí cụ thể.

Tôi cần có thông tin cụ thể nào để trở thành đối tác?
Để phù hợp trong ngữ cảnh của Field Trip, chúng tôi cần:

  • Ít nhất một ảnh hoặc hình ảnh
  • Thẻ địa lý (vĩ độ và kinh độ) hoặc địa chỉ
  • Ít nhất là một đoạn văn bản thú vị

Loại câu chuyện/nội dung nào phù hợp nhất với Field Trip?
Những câu chuyện tiết lộ thông tin mới, độc đáo, kỳ quặc, vui vẻ và thậm chí là bí mật về địa điểm cụ thể.