Field Trip Trợ giúp

Đưa vào câu chuyện của bạn

Chúng tôi cho phép nhà xuất bản của bên thứ ba phân phối các câu chuyện tập trung vào vị trí trên Field Trip. Chúng tôi hiện không trực tiếp xuất bản các bài viết vào Field Trip. Nếu bạn là người viết blog hoặc nhà xuất bản quan tâm đến việc hợp tác với Field Trip, chúng tôi rất sẵn lòng đánh giá nguồn cấp dữ liệu của bạn. Vui lòng gửi email với thông tin bên dưới publishers@fieldtripper.com

  • Bài viết/câu chuyện của bạn có được gắn thẻ địa lý không?
  • Bạn có bao nhiêu bài viết/câu chuyện riêng lẻ được mã hóa địa lý?
  • Bạn muốn có sự hiện diện mạnh mẽ ở thành phố nào?
  • Bạn có hình ảnh được kết hợp với từng bài viết/câu chuyện riêng lẻ không?
  • Bạn có bản quyền đối với những hình ảnh bạn có trong nội dung của mình không?
  • Nội dung của bạn có nhạy cảm theo thời gian không?