Field Trip Trợ giúp

Báo cáo sự cố với thẻ

Vui lòng giúp chúng tôi tạo trải nghiệm Field Trip tốt hơn bằng cách sử dụng tính năng báo cáo sự cố để đảm bảo thẻ là hữu ích và cập nhật.

iOS
Chạm vào biểu tượng cờ lê ở cuối thẻ để báo cáo sự cố rồi chọn vấn đề liên quan.

iOS
 

 

Android
Chạm vào menu ở trên cùng bên phải thẻ để báo cáo sự cố rồi chọn vấn đề liên quan.

Android
 

 

Chúng tôi đánh giá cao tất cả phản hồi mà chúng tôi nhận được qua ứng dụng Field Trip. Chúng tôi không thể trả lời mọi báo cáo mà chúng tôi nhận được, nhưng xin hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ nhận và đánh giá nội dung gửi của bạn.