Field Trip Trợ giúp

Gặp sự cố khi tải xuống Field Trip

Có hai lý do khiến bạn không thể tải xuống Field Trip trên thiết bị của mình:

 1. Field Trip chưa có tại quốc gia của bạn

  Field Trip hiện chỉ có để tải xuống tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng những câu chuyện trên khắp thế giới và cung cấp Field Trip rộng rãi hơn.

 2. Field Trip không được hỗ trợ cho thiết bị của bạn

  Field Trip có trên các nền tảng dành cho điện thoại di động sau đây:

  Các yêu cầu thiết bị khác:

  • Đã bật Wi-Fi
  • Đã bật GPS
  • Màn hình cảm ứng
  • Bluetooth (được yêu cầu cho một số tùy chọn chuyển văn bản thành giọng nói)

Không thể tìm thấy Field Trip để tải xuống?

Xin lưu ý rằng ứng dụng không có trên thiết bị của bạn (do chính thiết bị đó không được hỗ trợ hoặc do Field Trip không có tại quốc gia của bạn) sẽ bị ẩn khi bạn tìm kiếm hoặc duyệt qua trong ứng dụng Cửa hàng Google Play trên thiết bị của bạn. Nếu bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ hoặc thiết bị của bạn không đáp ứng các yêu cầu được liệt kê phía trên, bạn sẽ không thấy ứng dụng Field Trip trong ứng dụng Cửa hàng Google Play.

Nếu bạn tìm Field Trip trên Google Play trong trình duyệt của bạn (play.google.com), bạn sẽ thấy thông báo lỗi sau đây nếu Field Trip chưa có tại quốc gia của bạn hoặc nếu thiếu bị của bạn không được hỗ trợ:

Lỗi khi tải xuống

Nếu bạn nhận được lỗi Tải xuống không thành công hoặc nếu quá trình tải xuống Field Trip của bạn bị kẹt tại Đang bắt đầu tải xuống, bạn có thể cần phải hoàn tất một số bước gỡ rối cơ bản để giải quyết sự cố tải xuống của mình.