Field Trip Trợ giúp

Đăng nhập tài khoản Google

Đăng nhập vào tài khoản Google cho phép chúng tôi ghi nhớ cài đặt Field Trip của bạn và tùy chỉnh trải nghiệm theo sở thích và tùy chọn của bạn.

Android

Bạn cần có tài khoản Google để sử dụng Field Trip. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể dễ dàng đăng ký.

Khi mở Field Trip lần đầu tiên, bạn sẽ thấy màn hình đăng nhập sau. Field Trip sẽ liệt kê (các) tài khoản Google được liên kết với thiết bị của bạn và yêu cầu bạn chọn tài khoản mà bạn muốn sử dụng.

iOS

Mặc dù chúng tôi khuyên bạn nên đăng nhập bằng tài khoản Google để nhận trải nghiệm được cá nhân hóa, bạn có thể bỏ qua bước đăng nhập tài khoản Google nếu bạn hiện chưa có tài khoản. Khi mở Field Trip lần đầu tiên, bạn sẽ thấy màn hình sau.