Field Trip Trợ giúp

Dịch vụ vị trí - iOS

Field Trip chạy trong nền và kiểm tra vị trí của bạn thường xuyên để hiển thị cho bạn những điều thú vị gần đó khi bạn tìm hiểu về thế giới. Bạn sẽ biết rằng Dịch vụ vị trí được bật nếu bạn thấy mũi tên xuất hiện trên thanh thông báo ở đầu thiết bị của bạn.

Nếu bạn không thích chia sẻ vị trí của mình với Field Trip, hãy thay đổi tần suất thông báo thành Tắt. Bạn có thể đặt tần suất thông báo bằng cách chạm vào biểu tượng Trình đơn ở góc trên bên phải.

 

Tiếp theo, chọn Thông báo để điều chỉnh tần suất thông báo.