Field Trip Trợ giúp

Quyền

Field Trip cần quyền truy cập vào thông tin vị trí của bạn để hiển thị thẻ về những điều thú vị gần bạn. Khi bạn tải xuống Field Trip, bạn sẽ được yêu cầu chấp nhận các quyền của ứng dụng. Chúng tôi chỉ yêu cầu các quyền cần thiết để giúp ứng dụng vận hành như mong đợi và nhằm cung cấp cho bạn trải nghiệm và câu chuyện hay nhất có thể.

Android

Tìm hiểu thêm về các quyền mà Field Trip yêu cầu trên các thiết bị Android. (Nhấp vào tab Quyền)

iOS

Khi bạn mở ứng dụng lần đầu tiên, bạn sẽ thấy màn hình sau đây nơi Field Trip yêu cầu truy cập vào vị trí của bạn.