Field Trip ความช่วยเหลือ

การเพิ่มเรื่องราว/บทความส่วนตัว

เราทำงานร่วมกับผู้เผยแพร่ที่เผยแพร่ฟีดคุณภาพสูงที่ผ่านการคัดสรรเกี่ยวกับสถานที่ที่เราสามารถนำมาเขียนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับผู้ใช้ของเรา เรายังไม่สามารถรวมเรื่องราวไว้สำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะได้ในขณะนี้ แต่เรากำลังพยายามค้นหาวิธีที่จะทำให้สามารถทำได้ในอนาคต