Field Trip ความช่วยเหลือ

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google

การลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google จะทำให้เราจำการตั้งค่า Field Trip และปรับการใช้งานให้ตรงตามความสนใจและความต้องการของคุณ

แอนดรอยด์

คุณจะต้องมีบัญชี Google เพื่อใช้ Field Trip หากไม่มีบัญชี คุณสามารถลงชื่อสมัครใช้ได้ง่ายๆ

เมื่อเปิด Field Trip เป็นครั้งแรก คุณจะเห็นหน้าจอการลงชื่อเข้าใช้ดังนี้ Field Trip จะแสดงรายการบัญชี Google ที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ของคุณและขอให้คุณเลือกหนึ่งบัญชีที่คุณต้องการใช้

iOS

เราขอแนะนำให้คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เพื่อรับประสบการณ์ในแบบของคุณเอง คุณสามารถข้ามการลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google หากคุณยังไม่มีบัญชี เมื่อคุณเปิด Field Trip เป็นครั้งแรก คุณจะเห็นหน้าจอต่อไปนี้