Field Trip ความช่วยเหลือ

บริการตำแหน่งบน iOS

Field Trip ทำงานอยู่ในพื้นหลังและตรวจสอบตำแหน่งของคุณอยู่เสมอ เพื่อแสดงสิ่งที่น่าสนใจที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อคุณเปลี่ยนตำแหน่งไปตามที่ต่างๆ ทั่วโลก คุณจะทราบว่าบริการตำแหน่งเปิดอยู่เมื่อเห็นลูกศรปรากฏในแถบการแจ้งเตือนที่ด้านบนของอุปกรณ์ของคุณ

หากคุณไม่ต้องการแชร์ตำแหน่งของคุณกับ Field Trip ให้เปลี่ยนความถี่ของการแจ้งเตือนเป็นปิด คุณสามารถตั้งค่าความถี่ของการแจ้งเตือนโดยแตะไอคอนเมนูที่มุมบนด้านขวา

ต่อไป เลือกการแจ้งเตือนเพื่อปรับความถี่การแจ้งเตือน