Field Trip

Så får du med dina beskrivningar

Externa utgivare kan distribuera sin platsspecifika information via Field Trip. För närvarande publicerar vi inte artiklar direkt i Field Trip. Om du är bloggare eller utgivare och är intresserad av att samarbeta med Field Trip så granskar vi gärna ditt flöde. Skicka ett e-postmeddelande med informationen nedan till publishers@fieldtripper.com

  • Är artikeln/beskrivningen geotaggad?
  • Hur många enskilda geokodade artiklar/beskrivningar har du?
  • I vilka städer har du en stark närvaro?
  • Har du bilder som är kopplade till varje enskild artikel/beskrivning?
  • Äger du rättigheterna till de bilder som du har i ditt innehåll?
  • Är ditt innehåll tidskänsligt?