Field Trip

Platstjänster på iOS

Field Trip körs i bakgrunden och kontrollerar regelbundet var du befinner dig för kunna att visa dig intressanta saker som finns i din närhet när du reser runt i världen. Du vet att platstjänster är aktiverat om det visas en pil i meddelandefältet, högst upp på enheten.

Om du föredrar att inte dela din plats med Field Trip ändrar du förekomsten av meddelanden till Av genom att trycka på hattikonen upptill i appen.