Field Trip

Pridávanie súkromných článkov

Spolupracujeme s vydavateľmi, ktorí zverejňujú kvalitný, spravovaný obsah v informačných kanáloch o rôznych miestach, ktorý môžeme ponúknuť našim používateľom. Momentálne nedokážeme ponúkať články na základe individuálnych žiadostí používateľov. Hľadáme však spôsob, ako by sme to mohli urobiť v budúcnosti.