Field Trip

Zdieľanie

Ak sa v aplikácii Field Trip zobrazí článok, ktorý chcete zdieľať, môžete naň priateľov upozorniť priamo z aplikácie:

  1. Dotknite sa ikony zdieľania
    iOS:

     Android:
      
  2. Vyberte obľúbenú platformu na zdieľanie (používatelia systému iOS môžu pomocou možnosti Ďalšie zobraziť ďalšie možnosti)
Poznámka: Ľudia, s ktorými zdieľate svoje obľúbené karty, nemusia mať aplikáciu Field Trip nainštalovanú na to, aby si mohli odoslaný obsah zobraziť.