Field Trip

Problémy s prevzatím aplikácie Field Trip

Ak nemôžete prevziať aplikáciu Field Trip do svojho zariadenia, môže to byť spôsobené nasledujúcimi faktormi:

 1. Aplikácia Field Trip nie je ešte vo vašej krajine k dispozícii

  Aplikácia Field Trip je momentálne k dispozícii na prevzatie v Spojených štátoch a Spojenom kráľovstve. Pracujeme na tom, aby sme získali články z celého sveta a rozšírili aplikáciu Field Trip aj do iných krajín.

 2. Aplikácia Field Trip nie je vaším zariadením podporovaná

  Aplikácia Field Trip je k dispozícii na nasledujúcich mobilných platformách:

  Ďalšie požiadavky na zariadenie:

  • Podpora siete Wi-Fi
  • Podpora systému GPS
  • Dotyková obrazovka
  • Bluetooth (vyžaduje sa pre niektoré možnosti prevodu textu na reč)

Nemôžete nájsť aplikáciu Field Trip na prevzatie?

Upozorňujeme, že aplikácie, ktoré nie sú k dispozícii pre vaše zariadenie (zariadenie nie je podporované alebo aplikácia nie je vo vašej krajine k dispozícii), budú pri vyhľadávaní alebo prehliadaní aplikácie Obchod Google Play na vašom zariadení skryté. Ak sa nachádzate mimo územia Spojených štátov alebo vaše zariadenie nespĺňa požiadavky uvedené vyššie, aplikácia Field Trip sa vám v aplikácii Obchod Google Play nezobrazí.

Ak sa v prehliadači v službe Google Play (play.google.com) pokúsite vyhľadať aplikáciu Field Trip, v prípade, že aplikácia nie je vo vašej krajine k dispozícii alebo vaše zariadenie nie je podporované, zobrazí sa vám nasledujúca chybová správa:

Chyby pri preberaní

Ak sa vám zobrazuje správa Preberanie bolo neúspešné alebo ak sa pri preberaní aplikácie Field Trip stále zobrazuje správa Začína sa preberanie, budete musieť vykonať základné kroky na riešenie problémov, aby ste problém s preberaním vyriešili.