Field Trip

Zobrazenie kariet s upozornením na zariadení so systémom iOS

Keď na zariadenie so systémom iOS dostanete kartu s upozornením, môžete sa rozhodnúť, či si chcete kartu prečítať okamžite alebo ju chcete ignorovať a zrušiť.

Ak si chcete kartu prečítať okamžite, posunutím ikony aplikácie Field Trip odomknite obrazovku. Zobrazí sa karta, ktorú si môžete prečítať.