Field Trip

Služby určovania polohy – iOS

Aplikácia Field Trip je spustená na pozadí a pravidelne zisťuje informácie o vašej polohe, aby vám pri cestovaní po svete zobrazila upozornenia na zaujímavosti vo vašej blízkosti. Ak sa na paneli s upozorneniami v hornej časti vášho zariadenia zobrazuje šípka, informuje vás to o tom, že služby určovania polohy sú povolené.

Ak informácie o svojej polohe s aplikáciou Field Trip zdieľať nechcete, zmeňte nastavenie frekvencie upozornení na možnosť Vypnuté. Frekvenciu nastavení môžete nastaviť dotknutím sa ikony klobúka v hornej časti aplikácie.