Field Trip

Prispôsobenie prevodu textu na reč

Aplikácia Field Trip vás môže upozorniť na zaujímavé miesta v okolí aj pomocou reproduktora zariadenia, náhlavnej súpravy alebo autorádia s rozhraním Bluetooth.

Podrobnosti hlasovej odozvy poskytovanej aplikáciou Field Trip si môžete prispôsobiť v ponuke Nastavenia. Viac informácií získate po vybratí operačného systému svojho zariadenia:

Android

 •   Dotknite sa ikony Nastavenia v pravom hornom rohu.
 • Vyberte možnosť Okamžité upozornenia.
 • Posuňte sa na sekciu Prevod textu na reč.Prispôsobte nastavenia svojim potrebám:

NastavenieMožnosti
Čo vysloviť?
Nevysloviť nič
Vysloviť iba názov
Vysloviť názov a popis
Kedy vysloviť?
Vysloviť vždy
Pri pripojení káblovej náhlavnej súpravy
Pri pripojení náhlavnej súpravy alebo autorádia s rozhraním Bluetooth
Pri ukotvení zariadenia v doku auta
Pri jazde autom

Ak chcete využiť niektorú z možností s rozhraním Bluetooth uvedených vyššie, nezabudnite vybrať možnosť Hlasová odozva pomocou rozhrania Bluetooth.

iOS

     Dotknite sa ikony
Nastavenia
   v pravom hornom rohu. Zobrazí sa nasledujúca ponuka.
  Prispôsobte nastavenia svojim potrebám:
NastavenieMožnosti
Čo vysloviť?
Nevysloviť nič
Vysloviť iba názov
Vysloviť názov a popis
Kedy vysloviť?
Vysloviť vždy
Pri pripojení káblovej náhlavnej súpravy
Pri pripojení náhlavnej súpravy alebo autorádia s rozhraním Bluetooth
Pri ukotvení zariadenia v doku
Zakázať počas jazdy

Ak chcete využiť niektorú z možností s rozhraním Bluetooth uvedených vyššie, nezabudnite povoliť možnosť Použiť rozhranie Bluetooth.