Field Trip

Få med dine egne saker

Vi lar tredjepartsutgivere distribuere stedsbestemte historier i Field Trip. Vi publiserer for øyeblikket ikke artikler direkte i Field Trip. Hvis du er en blogger eller utgiver, og er interessert i samarbeide med Field Trip, vurderer vi gjerne strømmen din. Send en e-post med informasjonen nedenfor til publishers@fieldtripper.com

  • Er artikkelen eller saken din geografisk merket?
  • Hvor mange individuelle geografisk merkede artikler eller saker har du?
  • I hvilke byer har du en sterk tilstedeværelse?
  • Har du bilder knyttet til hvert enkelt artikkel eller sak?
  • Har du rettigheter til bildene du bruker i innholdet?
  • Er innholdet tidsspesifikt?