Field Trip

Kortvarsler på iOS

Når du mottar et kortvarsel på iOS-enheten din, kan du velge å lese kortet umiddelbart eller å avvise det.

For å lese kortet umiddelbart, drar du Field Trip-ikonet for å låse opp skjermen, og kortet vises.