Field Trip

Posisjonstjenester på iOS

Field Trip kjører i bakgrunnen og sjekker posisjonen din jevnlig for å vise deg interessante ting i nærheten når du beveger deg rundt omkring. Du vet at posisjonstjenestene er aktivert hvis du ser en pil i systemstatusfeltet øverst på enheten.

Hvis du foretrekker å ikke dele posisjonen din med Field Trip, endrer du varselhyppigheten til Av. Du kan angi varselhyppigheten ved å trykke på hatt-ikonet øverst i appen.