Field Trip

Merangkumkan cerita anda

Kami mendayakan penerbit pihak ketiga untuk mengedarkan cerita tertumpu lokasi mereka di Field Trip. Pada masa ini, kami tidak menerbitkan artikel terus ke dalam Field Trip. Jika anda seorang blogger atau penerbit dan berminat untuk bekerjasama dengan Field Trip, kami dengan sukacita akan menilai suapan anda. Sila hantar e-mel dengan maklumat di bawah ini kepada publishers@fieldtripper.com

  • Adakah artikel/cerita anda bertanda nama geo?
  • Berapa banyak artikel/cerita individu berkod geo yang anda miliki?
  • Di bandar manakah kehadiran anda kukuh?
  • Adakah anda mempunyai imej yang berkaitan dengan setiap satu artikel/cerita?
  • Adakah anda memiliki hak terhadap imej yang terdapat dalam kandungan anda?
  • Adakah kandungan anda sensitif masa?