Field Trip

Laporkan masalah mengenai kad

Sila bantu kami menambah baik pengalaman Field Trip dengan menggunakan ciri laporkan masalah untuk memastikan kad berguna dan terkini.

Sentuh ikon sepana di bahagian bawah kad untuk melaporkan masalah dan kemudian pilih isu yang berkaitan.

Kami menghargai semua maklum balas yang kami terima melalui apl Field Trip. Kita tidak dapat membalas setiap laporan yang kami terima, tetapi yakinlah yang kami menerima dan menilai penyerahan anda.