Field Trip

Menyesuaikan Teks kepada Pertuturan

Field Trip boleh memberitahu anda perkara menarik yang berdekatan melalui pembesar suara peranti anda, alat dengar, malah sistem audio bluetooth kereta anda.

Anda boleh menyesuaikan perkara yang Field Trip sebutkan dan bila melalui menu Tetapan. Pilih sistem pengendalian peranti anda di bawah untuk mendapatkan butiran lanjut:

Android

 •   Sentuh ikon Tetapan di penjuru kanan sebelah atas.
 • Pilih Pemberitahuan semerta.
 • Tatal ke bawah ke bahagian Teks kepada Pertuturan.Kemudian, sesuaikan untuk memenuhi keperluan anda:

TetapanPilihan
Sebut apa?
Jangan sebut apa-apa
Sebutkan tajuk sahaja
Sebutkan tajuk dan huraian
Sebut bila?
Sentiasa sebutkan
Set kepala berwayar disambungkan
Set kepala Bluetooth atau audio kereta disambungkan
Dalam dok kereta
Pemanduan dikesan

Pastikan anda menggunakan pilihan Pertuturan melalui Bluetooth jika anda memilih mana-mana pilihan bluetooth di atas.

iOS

     Sentuh ikon
Tetapan
   di penjuru kanan sebelah atas. Anda akan lihat menu berikut.
  Kemudian, sesuaikan untuk memenuhi keperluan anda:
TetapanPilihan
Sebut Apa?
Jangan sebut apa-apa
Sebutkan tajuk sahaja
Sebutkan tajuk dan huraian
Sebut Bila?
Sentiasa sebutkan
Set kepala berwayar disambungkan
Set kepala Bluetooth atau audio disambungkan
Peranti disambungkan ke dok
Lumpuhkan semasa memandu

Pastikan anda mendayakan pilihan Gunakan Bluetooth jika anda memilih mana-mana pilihan bluetooth di atas.