Field Trip

Uključivanje vaših članaka

Omogućujemo izdavačima trećim stranama distribuciju njihovih članaka na temu raznih lokacija na usluzi Field Trip. Trenutačno ne objavljujemo članke izravno na usluzi Field Trip. Ako ste bloger ili izdavač i želite se udružiti s aplikacijom Field Trip, rado ćemo procijeniti vaš feed. Pošaljite e-poruku sa sljedećim informacijama na adresu publishers@fieldtripper.com

  • Ima li vaš članak geooznake?
  • Koliko pojedinačnih geokodiranih članaka imate?
  • U kojim ste gradovima izrazito prisutni?
  • Jesu li sa svakim vašim pojedinim člankom povezane slike?
  • Imate li prava na slike u svojem sadržaju?
  • Je li vaš sadržaj vremenski osjetljiv?