Field Trip

Prijava problema s karticom

Pomognite nam poboljšati doživljaj aplikacije Field Trip, upotrijebite značajku za prijavu problema kako bi kartice bile korisne i ažurne.

  Dodirnite ikonu francuskog ključa pri dnu kartice da biste prijavili problem pa odaberite odgovarajuću poteškoću.

Cijenimo sve povratne informacije koje primimo putem aplikacije Field Trip. Ne možemo odgovoriti na svaku primljenu poruku, ali nemate razloga za zabrinutost jer se sve primljene poruke provjeravaju.