Field Trip

Usluge lokacije na iOS-u

Aplikacija Field Trip izvodi se u pozadini i redovito provjerava vašu lokaciju kako bi vam prikazala zanimljivosti u blizini dok se krećete svijetom. Znat ćete da su Usluge lokacije omogućene ako u traci obavijesti pri vrhu uređaja vidite strelicu.

Ako ne želite dijeliti svoju lokaciju s aplikacijom Field Trip, promijenite učestalost primanja obavijesti na Isključeno. Možete postaviti učestalost primanja obavijesti tako što ćete dodirnuti ikonu šešira pri vrhu aplikacije.