Field Trip

Prijava na Google račun

Za upotrebu aplikacije Field Trip, potreban vam je Google račun. Ako ga nemate, možete se lako registrirati.

Prijava Google računom omogućuje nam da upamtimo postavke aplikacije Field Trip i prilagodimo vaš doživljaj vašim interesima i sklonostima.

Android

Kada prvi put otvorite aplikaciju Field Trip, prikazat će vam se sljedeći zaslon za prijavu. Aplikacija Field Trip navest će Google račune koji su povezani s vašim uređajem i tražiti da odaberete onaj koji želite upotrebljavati.

iOS

Kada prvi put otvorite aplikaciju Field Trip, prikazat će vam se sljedeći zaslon za prijavu. Informacije ćete morati unijeti samo jedanput, a Field Trip nakon toga pamti vaše postavke.