Field Trip

Com s'afegeixen històries o articles personals

Treballem amb editors que publiquen feeds elaborats de gran qualitat sobre llocs que poden emergir com a històries per als nostres usuaris. Actualment, no tenim la capacitat d'incloure històries individuals cas per cas. Tanmateix, estem treballant per poder fer-ho en el futur.